Tuyên truyền phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội hiện nay

Tệ nạn xã hội là một trong những vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay, đặc biệt là ma túy là một con dao giết dần con người. Trường THCS Cẩm Đoài tổ chức tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội nhất là ma túy.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền:

Trả lời