Tuyên truyền an toàn giao thông trường THCS Cẩm Đoài.

Nhằm nâng cao kiến thức các em về an toàn giao thông khi tham gia lưu thông trên đường. Trường THCS Cẩm Đoài kết hợp CSGT huyện Cẩm Giàng tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền.

Trả lời