Trường THCS Cẩm Đoài tổ chức tặng thưởng cho học sinh chỉ huy đội giỏi

Khuyến khích học sinh tham gia các phong trào do trường, đoàn, đội tổ chức. Trường THCS Cẩm Đoài kết hợp cùng Hội PHHS tổ chức tặng thưởng cho học sinh tham gia chỉ huy Đội giỏi và chạy việt dã học sinh THCS huyện Cẩm Giang.

Một số hình ảnh tại buổi trao thưởng.

Trao thưởng cho các em học sinh đạt giải.

Trả lời