Trường THCS Cẩm Đoài tổ chức lễ sơ kết học kỳ I năm học 2017 – 2018

Nhằm tổng kết lại những kết quả đã đạt được trong học kỳ I vừa qua năm học 2017 – 2018, những hạn chế thiếu sót cần giải quyết. Trường THCS Cẩm Đoài tổ chức lễ sơ kết năm học 2017 – 2018.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Trả lời