Trường THCS Cẩm Đoài tổ chức Đại hội Liên Đội năm học 2017 – 2018

Tổng kết những gì Liên đội đã làm được trong năm học qua, những hạn chế thiếu sót cần khắc phục. Trường THCS Cẩm Đoài đã tổ chức Đại Hội Liên đội năm học 2017 – 2018.

Một số hình ảnh tại Đại hội.

Trả lời