Trường THCS Cẩm Đoài tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật

Tạo điều kiện cho học sinh trung học trường THCS Cẩm Đoài tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh và đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong cuộc thi năm học 2016 – 2017.

Một số hình ảnh tại buổi trao thưởng:

Trả lời