Trưởng phòng Chính trị tư tưởng về trường kiểm tra công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.

Thuốc lá đang là nguyên nhân dẫn đến chết người rất cao ở Việt Nam, nó mang một tác hại khôn lườn. Phòng chống thuốc lá là một nhiệm vụ vô cùng cấp bách và cần thiết đối với xã hội. Trường THCS Cẩm Đoài đã tổ chức công tác phòng chống thuốc lá trong nhà trường.

Ngày 21/11/2018 Đồng chí Tăng Văn Hợp – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng về trường kiểm tra công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Đồng chí Hợp đã đánh giá cao công tác tuyên truyền và công tác phòng chống tác hại của thuốc lá của trường THCS Cẩm Đoài

Chụp ảnh kỉ niệm cùng đoàn thanh tra

Trả lời