Tổ chức vui “Tết trung thu” cho Đội viên vào tiết sinh hoạt.

Giúp các em vui chơi sau những giờ học tập mệt mỏi. Liên đội trường THCS Cẩm Đoài đã tổ chức “Tết trung thu” cho đội viên nhân tiết sinh hoạt ngày 26 – 9 – 2015

Một số hình ảnh.

Trả lời