Tổ chức ngày “Tết trồng cây” cho các đồng chí và học sinh toàn trường

Để ngày “Tết trồng cây” trở thành một truyền thống của dân tộc. Góp phần bảo vệ môi trường trong sạch, đẩy lùi ô nhiễm môi trường. Trường THCS Cẩm Đoài tổ chức ngày “Tết trồng cây”.

Hơn nửa thế kỷ qua, lời phát động “Tết trồng cây” của Bác Hồ vẫn còn nguyên giá trị và đi vào nếp sống thường nhật của nhân dân, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mọi mặt của đời sống xã hội. Người cũng rất quan tâm đến môi trường và hiểu được ý nghĩa thiết thực của môi trường sống. Bác đã động viên toàn thể quần chúng nhân dân tích cực trồng cây làm cho đất nước thêm xanh, sạch, đẹp. Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Tết trồng cây”, đăng trên báo Nhân dân với bút danh Trần Lực, kêu gọi mọi người, mọi nhà, mọi đoàn thể, địa phương cùng tích cực thi đua trồng, chăm sóc cây xanh và đề nghị tổ chức một ngày “Tết trồng cây” trong cả nước, trở thành một phong tục đẹp, thành một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hòa trung không khí đó ngày 7 tháng 3 năm 2016 trường THCS Cẩm Đoài cũng tổ chức kễ phát động tết trồng cây đến toàn thể cán bộ, giáo viên công nhân viên trong nhà trường.

Trong buổi lễ phát động thầy Vũ Văn Luyện phát động tết trồng cây. Và toàn thể CBGV, NV và 228 học sinh của trường có mặt đầy đủ.

Một số hình ảnh của ngày “Tết trồng cây”.

Đồng chí Vũ Văn Luyện- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng phát động Tết trồng cây.

Trả lời