Tổ chức Lễ tổng kết năm học 2015 – 2016 trường THCS Cẩm Đoài

Lễ tổng kết là một phần không thể thiếu của một năm học, nó đánh dấu sự kết thúc của một năm học cũ với nhiều khó khăn đã trải qua cùng với những kết quả đạt được. Trường THCS Cẩm Đoài long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2015 – 2016.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Trả lời