Tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tổng kết những gì đã làm được trong nhiệm kì vừa qua, những hạn chế và thiếu sót cần khắc phục, đề ra phương hướng cho nhiệm kì tới. Trường THCS Cẩm Đoài tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại Đại Hội:

Trả lời