Tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng Đảng chi bộ trưởng THCS Cẩm Đoài.

Tổng kết những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, những hạn chế thiếu sót cần khắc phục. Trường THCS Cẩm Đoài đã tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng Đảng 2016 Trưởng chi bộ trường THCS Cẩm Đoài.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Trả lời