Tổ chức dâng hương nghĩa trang liệt sĩ xã Cẩm Đoài

Thể hiện tinh thần nhớ ơn những người đã hi sinh vì độc lập dân tộc, vì một nền hòa bình không áp bức bốc lột. Trường THCS Cẩm Đoài đã tổ chức quét dọn và dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Cẩm Đoài.

Một số hình ảnh tại buổi dâng hương.

Các học sinh quét dọn và dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ

Trả lời