Tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2015 – 2016 trường THCS Cẩm Đoài

Đánh giá các hoạt động, nhiệm vụ đã hoàn thành trong năm học 2015 – 2016, những mặt hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong thời gian tới. Trường THCS Cẩm Đoài tổ chức Đại hội Liên đội.

Về dự có đồng chí Phan Thị Thu Hà- Cán bộ huyện đoàn.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Trả lời