Tổ chức đại hội chi Đội 2016 – 2017 trường THCS Cẩm Đoài.

Đánh giá lại những gì đã thực hiện được trong năm học 2016 – 2017 vừa qua, những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Trường THCS Cẩm Đoài đã tổ chức đại Hội chi Đội năm học 2016 – 2017.

Một số hình ảnh tại Đại hội.

Trả lời