Tổ chức chương trình nhân đạo “Nối vòng tay nhân ái”

Nhầm giáo dục các em về tinh thần đoàn kết và truyền thống tương thân tương ai của dân tộc Việt Nam. Trường THCS Cẩm Đoài long trọng tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ nhân đạo “Nối vòng tay lớn”.

Một số hình ảnh của chương trình:

Trả lời