Tham gia cuộc thi Khoa Học Kĩ Thuật do PGD huyện Cẩm Giàng tổ chức

Tạo điều kiện cho các em học tập, vui chơi, sáng tạo khoa học giữa các em. Trường THCS Cẩm Đoài tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật do PGD huyện Cẩm Giàng tổ chức.

Một số hình ảnh:

Trả lời