Hội nghị CBCC, VC trường THCS Cẩm Đoài năm học 2018 – 2019

Nhằm tổng kết lại những kết quả đạt được trong năm học 2018 – 2019, những hạn chế thiếu sót và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới. Trường THCS Cẩm Đoài tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018 – 2019.

Một số hình ảnh trong hội nghị:

Trả lời