Giới thiệu tài liệu học tập chủ đề: Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Giáo dục các em học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Trường THCS Cẩm Đoài giới thiệu tài liệu với chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Để phục vụ việc học tập chuyên đề thực hiện Cuộc vân động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010, trên cơ sở tài liệu của Trung ương cung cấp, ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy sưu trầm một số ;lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng, bổ sung thêm một số văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện cuộc vận động năm 2010 và phát hành cuốn sách Tài liệu học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững vàng “ là đạo đức, là văn minh”.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần một: Một số văn bản c hỉ đạo, triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”năm 2010.

Phần hai: Tài liệu học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững vàng “ là đạo đức, là văn minh”

Phần ba: một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

Trả lời