Giới thiệu bộ sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống”

Giáo dục các em học tập và nôi theo tấm gương vĩ đại Hồ Chí Minh. Trường THCS Cẩm Đoài xin giới thiệu bộ sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12.

Lời giới thiệu.

Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ chính trị đã ra chỉ thị 05-CT?TƯ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một trong những nội dung chủ yếu cần thực hiện đã được nêu trong chỉ thị, đó là biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Bộ sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống được biên soạn và xuất bản chính là hướng tới mục đích giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh các cấp học theo tinh thần của chỉ thị nêu trên.

Bộ sách dựa trên ý tưởng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua những câu truyện đặc sắc từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hệ thống chủ đề, chủ điểm của bộ sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 này được xây dựng phù hợp với chương trình giáo dục công dân hiện hành, có tác dụng bổ trợ các nội dung dạy học về đạo đức, lối sống mà học sinh đang được học. Điểm đặc sắc, độc đáo là bộ sách này hướng tới mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm với các hình thức đa dạng như: thảo luận, trò chơi, vẽ tranh, diễn kich…Vì thế trình tự hoạt động của học sinh qua mỗi bài là đi từ nhận thức về các giá trị đạo đức, lố sống đến thực hành và ứng dụng các giá trị đó. Bộ sách còn tích hợp luyện tập kĩ năng đọc hiểu, tạo lập văn bản hướng tới phát triển năng lực giao tiếp và năng lực thẩm mĩ cho học sinh.

Không chỉ là những bài học về đạo đức, lối sống chung chung, bộ sách đã gắn những bài học với những câu truyện sinh động về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ, với cuộc sống, với công việc, sinh hoạt, vui chơi gần gũi, quen thuộc của mỗi em học sinh ở trường, ở nhà hàng ngày. Vì cách tổ chức nội dung đó, các bài học sẽ trở nên cuốn hút học sinh, khiến các em tự nhiên mà thấm nhuần, tiến bộ.

Đây là bộ sách dành cho học sinh, đồng thời là tài liệu gợi ý về nội dung và phương pháp cho giáo viên để tổ chức các giờ dạy học. Xin mời các bạn hãy đến với thư viện trường THCS Cẩm Đoài đón đọc và tìm hiểu!

Trả lời